Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

Oudervereniging

De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.

Daarbij richt zij zich vooral op de praktische gang van zaken in de school. Zo ondersteunen de leden van de oudervereniging veel activiteiten op school.
Hierbij kunt u denken aan o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering en de jaarlijkse barbecue.  

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit 9 leden:

Voorzitter Marjorie Holl
Secretaris Lucienne Erents
Financiën Michel Faber + Petra Knol
Leden Claudy Bekmann
  Johnny Zagers
  Elles Toonstra
  Annemiek Postma
  vacature


Ouderbijdrage

De oudervereniging beschikt over eigen budget, gevormd uit de ouderbijdrage.

Per kind wordt ieder jaar een vast bedrag gevraagd voor verschillende activiteiten, waarvoor de school geen vergoeding ontvangt van de Rijksoverheid.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de oudervereniging.
De bijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de oudervereniging.