De Oudervereniging

De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Daarbij richt zij zich vooral op de praktische gang van zaken in de school. Onze school kent ook een zeer actieve oudervereniging, die veel activiteiten organiseert of daar een bijdrage aan levert.

De oudervereniging beschikt over eigen budget, gevormd uit de ouderbijdrage. Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit 9 leden: 

 Voorzitter                                  Christiaan Hovestad   
 secretaris    Claudy Bekmann  
 penningmeester    Judith Bruggeman  
       
 Leden    Marieke Kolthof   
     Petra Bekke  
     Jerry Marsman   
     Laura Schumer 
 
     Karin Kloosterman  
     vacature

Ook een lid van het schoolteam woont de vergaderingen van de oudervereniging bij. 

Ouderbijdrage 

Per kind wordt ieder jaar een vast bedrag gevraagd voor verschillende activiteiten, waarvoor de school geen vergoeding ontvangt van de Rijksoverheid. U ontvangt in de loop van het schooljaar een brief waarop de gevraagde bijdrage vermeld staat. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de oudervereniging. De bijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester. 

Hierdoor beschikt de oudervereniging over eigen budget, waarmee zij de diverse activiteiten bekostigen. Deze ouderbijdrage bestaat uit een bijdrage van u als ouders per kind per jaar.