Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

Enquête

Het is voor de Willibrordusschool van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op toekomstige ontwikkelingen.
Het is dus interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen de maatschappij in relatie tot de ontwikkelingen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand en de school waar wij werken.

Eén van de instrumenten om de kwaliteit te bewaken is een enquête (de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra), die eens in de vier jaar wordt afgenomen onder het personeel, alle ouders en de kinderen uit groep 6-7-8 van onze school.
Uit de enquête komen aandachtspunten naar voren die als basis dienen voor nieuw schoolbeleid.

Begin 2017 is de enquête voor het laatst afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel.
De uitslag hiervan bepaalt mede ons beleid.
Via de menukeuze "Downloads" kunt u de uitslag van deze enquête lezen.
In schooljaar 2018-2019 staat de afname van de volgende enquête gepland.