Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

Openheid en toegankelijkheid naar ouders en kinderen toe typeren ons onderwijs.


Ouders

Betrokkenheid van ouders bij de school vinden wij erg belangrijk. Naast de reguliere oudercontacten en -gesprekken werken wij intensief samen met ouders in o.a. de:

• Oudervereniging
• Medezeggenschapsraad

Onder de kopjes bovenaan deze pagina vindt u meer informatie over deze vormen van ouderbetrokkenheid.


Leerlingen

Daarnaast praten wij niet alleen over of tegen onze leerlingen. Wij willen ook met hen praten en ze betrekken bij het onderwijs. Dit begint in de groep, waar leerkracht(en) en leerlingen gezamenlijk het groepsklimaat en het onderwijs vormgeven (bv. door gezamenlijk doelen te stellen en regels af te spreken). Wanneer dit stevig is verankerd binnen onze school, willen wij dit uitbreiden op schoolniveau door het oprichten van een leerlingforum.