Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

De Willibrordusschool wil dat kinderen goed voorbereid de toekomst in kunnen stappen.

We willen als school de kinderen zodanig uitdagen en ondersteunen, dat zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen, met als doel zelfstandige, sociaal en positief kritisch denkende mensen te worden. We willen samen met de kinderen en hun ouders steeds meer antwoorden vinden op vragen die in de ontwikkeling van een mens centraal staan.

Uitgangspunten

Wij gaan er vanuit dat ieder kind gelijke ontwikkelkansen krijgt. Dat kinderen daarbij verschillen in karakter, mogelijkheden en tempo is een natuurlijk gegeven. Voor onze school zijn deze verschillen vanzelfsprekend als uitgangspunt in onze manier van benaderen. Ieder kind accepteren zoals het is; met respect tegemoet treden, vertrouwen geven en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het is voor ons essentieel dat ieder kind zich geborgen voelt, geaccepteerd en opgenomen om vanuit dat ‘goede  gevoel’ te komen tot ontplooiing.


Dat stimuleren en ondersteunen wij in ons persoonlijk contact en door het aanbieden van structuren in onze manier van werken:  groepsgewijs of individueel, met aandacht voor kennis en gevoel, door aanbieden en zelf ontdekken, via zelfstandig werken of samenwerken.


Wij komen binnen het leerstofjaarklassensysteem tegemoet aan het verschil in niveau door te werken met leerstof en methodes die voldoen aan de kerndoelen en ons in staat stellen om adaptief te werken. Er moet sprake zijn van een duidelijke structuur en leerlijnen bevatten om op niveau te kunnen werken. Het moet  uitdagend en verrijkend zijn, waarbij ook de inrichting van het lokaal op deze manier van werken is afgestemd.


Binnen dit leerproces en deze omgeving differentieert de leerkracht naar instructie, tempo en zelfstandigheid waarbij ieder kind recht heeft op adaptieve instructie, die mogelijk visueel en auditief wordt ondersteund.


Werkwijze

Binnen ons leerstofjaarklassensysteem proberen we zoveel mogelijk te differentiëren. Het onderwijs op de Willibrordusschool verschuift steeds meer van leerstofgericht naar leerlinggericht. Met behulp van het werken met dagtaken, weektaken, zelfstandig werken en het gebruik van de instructietafel, proberen we zoveel mogelijk ‘leerkrachttijd' vrij te roosteren ten gunste van leerlingen die extra hulp behoeven. Vaste schoolafspraken m.b.t. regels en routines, de taakbrief, dagritmekaarten en picto’s ondersteunen dit proces.


Werken met taken

Zelfstandig werken is in de hele school ingevoerd. We streven ernaar dat het niet alleen een werkvorm is, maar dat zelfstandig werken uiteindelijk een attitude wordt. Wij werken met taakbrieven. Een taakbrief bestaat uit opdrachten van verschillende vakken die binnen een bepaalde periode af moeten zijn. De leerstof en de opdrachten worden door de leraar uitgelegd. De opdrachten worden dagelijks tijdens het zelfstandig werken uitgevoerd.