Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

LIST

Versterking van het leesonderwijs en passend leesonderwijs mogelijk maken.

In 2010 zijn wij gestart met het LIST-project. LIST staat voor Lees Interventie Project voor Scholen met een Totaalbenadering. Op school noemen wij het programma bij de populaire naam 'Lezen IS Top', om het voor kinderen ook begrijpelijk te maken.

Uiteindelijk willen we bereiken dat leerlingen vloeiend en met begrip kunnen lezen; zij lezen voor hun plezier en lezen om er iets van te leren. Het programma heeft tot doel binnen drie jaar 95 procent van de basisschoolleerlingen op of boven het gewenste leesniveau te brengen. Dat willen we bereiken door meer tijd aan het lezen te besteden en vooral door het lezen weer leuk te maken.

Hiervoor hebben we op het rooster veel meer tijd ingeruimd voor lezen. Ook in groep 1 en 2 zijn we hier al spelenderwijs mee bezig.
Ook aan de begeleiding is het één en ander veranderd. Zwakkere lezers krijgen veel meer begeleiding van de leerkracht. De kinderen lezen vaak in tweetallen, zodat ze veel leesbeurten krijgen.

De leesmotivatie wordt bevorderd door iedere leesles gezamenlijk te beginnen. Tijdens deze start staat de leerkracht model. Na de oefenfase wordt de les ook weer gezamenlijk afgesloten. Boekreclame en het delen van ervaringen komen hierbij regelmatig aan de orde.