Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

BAS

De verschillen in het gedrag en leren tussen leerlingen binnen een leeftijdsgroep in de basisscholen worden steeds groter. De druk om de basisschool af te stemmen op de pedagogische en didactische behoefte van kinderen wordt steeds groter.

Wij hebben ons onderwijs daarom zo ingericht dat tegemoet kan worden gekomen aan verschillen tussen kinderen en dat zoveel mogelijk onderwijs op maat geboden wordt. Dit houdt in dat we onderwijs bieden dat past bij de ontwikkelingslijn van ieder kind afzonderlijk.

Onderdelen uit het project 'Bouwen aan een Adaptieve school' (BAS) hebben wij geïmplementeerd in het onderwijs aan onze groepen. Door samen te denken en te praten over adaptief onderwijs en het vastleggen van afspraken scheppen we duidelijkheid en structuur.

We hebben ons daarbij vooral gericht op het optimaliseren van:

  • Het aanbrengen van een werkbare en voor kinderen herkenbare structuur bij het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Dit is terug te zien in de inrichting van onze school, de klassen en de schoolpleinen. Een veilige kindvriendelijke omgeving die uitnodigend en overzichtelijk is ingericht.
  • Het structureren van instructie- en werkmomenten, zodat leerlingen optimaal kunnen omgaan met uitgestelde aandacht en planning. Diverse afspraken en routines zijn hiervoor op schoolniveau vastgesteld.
  • Het hanteren van eenduidige schoolregels en consequente handhaving hiervan. Hierdoor worden veiligheid, orde en duidelijkheid ervaren in de school, in de klas en op het plein. Leerkrachten hebben hierbij een voorbeeldfunctie.
  • Het bevorderen van de zelfstandigheid door het visualiseren van het dag- en weekprogramma.
  • Het kinderen zelf verantwoordelijkheid laten zijn voor hun opgedragen en zelfgekozen taken.