Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

Schoolplan

Het schoolplan wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld. Hierin leest u hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert en waarin verantwoording afgelegd wordt over het schoolbeleid. Daarnaast is het schoolplan ook het document waarin het meerjarenbeleid van de school beschreven staat.
Het huidige schoolplan loopt van 2019 tot 2023. In het schooljaar 2022-2023 wordt het herschreven.


Het schoolplan is te downloaden via menu "Downloads".