Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
info@wbs-school.nl 

Schoolplan

Het schoolplan wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld. Hierin leest u hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert en waarin verantwoording afgelegd wordt over het schoolbeleid. Daarnaast is het schoolplan ook het document waarin het meerjarenbeleid van de school beschreven staat.
Het huidige schoolplan loopt van 2015 tot 2019. In het schooljaar 2018-2019 wordt het herschreven.


Het schoolplan is te downloaden via menu "Downloads".