Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

Onze school

De Willibrordusschool wil een school zijn waar iedereen zich voortdurend ontwikkelt en het prettig werken is in een goede sfeer. Het onderwijs is kwalitatief van hoog niveau, waarbij veel waarde wordt gehecht aan een ontwikkeling en ontplooiing van het kind tot een zelfstandig functionerend persoon.

De Willibrordusschool is een kleinschalige, katholieke basisschool met een open karakter in het dorp Vroomshoop.

Het is een school met betrokken leerkrachten, waar veel belang wordt gehecht aan het in gesprek gaan en blijven met ouders en kinderen. Hierdoor ervaren anderen onze school als open, transparant en laagdrempelig. Samen met de kinderen en hun ouders willen we steeds meer antwoorden vinden op vragen die in de ontwikkeling van een mens centraal staan. We zijn een school waar iedereen zich voortdurend ontwikkelt en het prettig werken is in een goede sfeer. Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven. In ons onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met en afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van kinderen. Dit gebeurt binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar.


De Willibrordusschool biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar vanuit een katholieke levensovertuiging. Wij zijn ook een gastvrije school waar iedereen welkom is, ongeacht religie of levensovertuiging. Alle kinderen en ouders doen er toe en iedereen wordt gewaardeerd en gekend vanuit zijn of haar eigenheid.