Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
info@wbs-school.nl 

Algemene Informatie

Het onderwijs op de Willibrordusschool wordt groepsgewijs gegeven, met erkenning van individuele verschillen en ontwikkelingslijnen. In ons onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met en afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van kinderen.

Onze school telt in principe acht leerjaren. Momenteel zijn deze leerjaren verdeeld over 5 groepen.

Jaarlijks vinden in februari de aanmeldingen plaats voor het nieuwe schooljaar. Afhankelijk van deze aanmelding, het moment van instromen en de actuele groepsindeling wordt door de directie aan het team een voorstel groepsindeling voor het nieuwe schooljaar gedaan. Uitgaande van de mogelijkheden, zijn we erop gericht de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden.

Samenstelling van de groepen gebeurt zorgvuldig, waarbij criteria als leeftijdsgroep, groepssamenstelling en leerlingzorg van groot belang zijn.

Onder het kopje 'Downloads' vindt u ons aanmeldformulier. Deze kunt u zelf printen, invullen en vervolgens inleveren op school. Het is helaas niet mogelijk om dit formulier online in te vullen en te verzenden.